HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL GÅVOBAZAAREN!

Jag heter Samuel och lever tyvärr inte längre. Jag hade en mycket ovanlig tumörsjukdom som det fanns alldeles för lite forskning om. Jag blev bara sju år gammal.

Tack för att du besöker Gåvobazaaren och bidrar till framtidens cancerforskning.

Samuel

Stöd cancerforskning på ett nytt, enkelt och annorlunda sätt – annonsera på Gåvobazaaren

Det finns över 200 cancerformer som kan drabba oss människor och cancer räknas bland de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet i hela världen. De årliga cancerfallen väntas öka med 70 procent under de närmaste två decennierna.

Gåvobazaaren är en marknadsplats för e-handel där man köper, säljer och betalar varor online. Till skillnad mot andra e-handelsföretag går all köpeskilling oavkortat till en stiftelse eller fond vars syfte är cancerforskning eller cancersjukas rehabilitering och välbefinnande.

AnnonsörKöpare