Den enda avgift som Gåvobazaaren tar ut är för att täcka bankernas transaktionsavgifter, en avgift som ingår i säljarens försäljningspris.

Du fotograferar varan och lägger upp på Gåvobazaarens hemsida under rätt kategori. Vid prissättning kommer det slutgiltiga priset automatiskt höjas till att även omfatta transaktionsavgiften. Avgiften är för närvarande 1,5%, minimum 10 SEK inklusive moms.

Exempel 1: Vill ni att t ex att 1000 SEK ska skänkas till en specifik stiftelse eller fond så kommer 1,5% på totalbeloppet läggas på, det slutliga priset för varan blir då 1015 SEK.

Exempel 2: Vill ni att t ex att 200 SEK ska skänkas till en specifik stiftelse eller fond så läggs 10 SEK till på totalbeloppet, dvs. slutpriset på varan blir då 210 SEK.

Du väljer själv vilken stiftelse eller fond du vill att köpeskillingen ska gå till. Valet gör du i rullgardinsmenyn på inloggningssidan där du lägger upp din vara. Du kan även innan registrering läsa om de olika fonderna och stiftelserna under fliken ”Fonder och stiftelser”. Samtliga finns registrerade hos Länsstyrelsen och/eller står under Svensk Insamlingskontrolls tillsyn. Leveranssätt överenskommes mellan dig och köparen. Ange alltid kontaktuppgift (e-post eller telefonnummer) där köparen kan nå dig.

När köparen erlagt köpeskilling meddelar Gåvobazaaren dig detta. När transaktionen till den fond eller stiftelse du valt är genomförd kommer du att erhålla ett meddelande. Detta kan ta upp till 10 dagar.