Information till köpare

Du betalar för din vara i Gåvobazaarens kassatjänst som finns på denna hemsida. Vidare transaktion till den av säljaren valda fonden eller stiftelsen ombesörjs av Gåvobazaaren.

Det är säljaren som bestämmer till vilken fond eller stiftelse pengarna ska skänkas.

Överenskommelse om leveranssätt sker direkt mellan säljare och köpare.

Gåvobazaaren meddelar säljaren så fort pengarna kommit in på kontot och därefter kan leverans av varan till köparen äga rum.

Gåvobazaaren hanterar inga returer.